Varukorgen

Vitaminer

Vitaminer är organiska ämnen som kroppen inte själv kan tillverka, men som i små mängder är helt nödvändiga för kroppens funktion. Till fettlösliga vitaminer räknas vitamin A, D, E och K. Fettlösliga vitaminer lagras huvudsakligen i lever och fettvävnad. K-vitaminer bildas till viss del av bakterier i tarmen. Till de vattenlösliga vitaminerna räknas B-vitaminer och vitamin C. Dessa upptas och urskiljs snabbt ur kroppen via svett och urin, då kroppen saknar förmåga att lagra dem för framtida behov.

Privacy Policy