Varukorgen

Vitaminer

Vitaminer är organiska ämnen som kroppen inte själv kan tillverka, men som i små mängder är helt nödvändiga för kroppens funktion. Till fettlösliga vitaminer räknas vitamin A, D, E och K. Fettlösliga vitaminer lagras huvudsakligen i lever och fettvävnad. K-vitaminer bildas till viss del av bakterier i tarmen. Till de vattenlösliga vitaminerna räknas B-vitaminer och vitamin C. Dessa upptas och urskiljs snabbt ur kroppen via svett och urin, då kroppen saknar förmåga att lagra dem för framtida behov.

CCPA Notice     60 Day Satisfaction Guarantee     Privacy Policy